Đã cắt liên lạc hơn 2.000 thuê bao quảng cáo rao vặt

Việc quản lý các đại lý Internet theo Quyết định 15 của TP tiếp tục được đẩy mạnh, số đại lý Internet trên địa bàn TP đã giảm từ 2.446 xuống 2.110 đại lý, không còn đại lý cách trường học dưới 200m hoạt động. Đồng thời, Sở yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện nghiêm túc việc cắt đường truyền Internet tới các đại lý từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; tiến hành điều tra, thống kê các đại lý Internet và các trò chơi trực tuyến để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này

da-cat-lien-lac-hon-2-000-thue-bao-quang-cao-rao-vat

Theo Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, do công tác thanh kiểm tra, xử lý được đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc, nhiều cơ sở kinh doanh Internet đã bị xử phạt.

Từ 1/5/2010 đến nay, Sở cùng Phòng VHTT các quận, huyện, thị xã thống kê, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cắt liên lạc trên 2.000 thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng quy định.

Việc quản lý các đại lý Internet theo Quyết định 15 của TP tiếp tục được đẩy mạnh, số đại lý Internet trên địa bàn TP đã giảm từ 2.446 xuống 2.110 đại lý, không còn đại lý cách trường học dưới 200m hoạt động. Đồng thời, Sở yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện nghiêm túc việc cắt đường truyền Internet tới các đại lý từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; tiến hành điều tra, thống kê các đại lý Internet và các trò chơi trực tuyến để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông được tiến hành quyết liệt, đã xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách gần 786 triệu đồng, tịch thu 35 case máy tính, 362 kg xuất bản phẩm vi phạm…