Tag: chiến lược seo

Làm thế nào để tối ưu hóa 3 cấu trúc liên kết nội bộ quan trọng

Các liên kết trong cấu trúc điều hướng toàn website thông thường sẽ xuất hiên trong mã nguồn trước các liên kết điều hướng breadcumb hoặc các liên kết trong nội dung. Do đó, các liên kết điều hướng toàn