Tag: côn trùng

Muỗi rất kén chọn, không phải ai nó cũng đốt đâu!

Sở hữu nhóm máu O đồng nghĩa với bạn sẽ là 1 trong 4 dạng người thu hút loài côn trùng hút máu kia nhiều nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng 1 con