Tag: nghệ thuật

Robot đầu tiên xăm cho người – Công nghệ

Có lẽ đây cũng là khuyết điểm muôn thuở trên các robot, chúng không thể thay thế hoàn toàn sự khéo léo của con người trong một số lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật. Bạn có thể tham khảo