Tag: thẻ title

8 mẹo nhỏ giúp chiến lược SEO on-page thành công

Nếu các search spider thấy một URL mới cho một trang cùng một nội dung, chúng sẽ coi đó như một trang mới. Vì vậy, quan trọng là phải chuẩn hóa những trang này. Thẻ canonical hoặc 301-redirect thường là